GWARANCJA I ZWROTY

Zwroty towarów

  1. KUPUJĄCY zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Przy tym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tak określonego terminu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy termin dziesięciodniowy, w którym KUPUJĄCY może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
  2. Zwrot towaru następuje na koszt KUPUJĄCEGO.

Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony:

REKLAMACJE

  1. Aby zgłosić reklamację KUPUJĄCY zobowiązany jest w tym celu poinformować SPRZEDAJĄCEGO przesyłając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową na adres e-mail: fotkom@fotkom.com.pl
  2. Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, KUPUJĄCY może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl art. 8 ust. 4 ustawy, dopiero jeżeli KUPUJĄCY, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KUPUJĄCEGO na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru. Przy tym zgodnie z ustawą KUPUJĄCY od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
  3. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAJĄCY.
  4. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAJĄCY.
  5. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem