Regulamin sklepu


Pobierz i wydrukuj

REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.fotkom.com.pl prowadzony jest przez firmę

Fotkom Marcin Liszewski

ul. Klaudyny 38/18

01-684 Warszawa

NIP: 729-237-75-24

Regon 015685845

Biuro i magazyn/ odbiór osobisty towaru

ul. Wolska 84/86

01-141 Warszawa;

Zawartość sklepu internetowego www.fotkom.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

Równocześnie regulamin stanowi wytyczne działań dla obydwu stron transakcji ale jest jednocześnie w pełni negocjowalny na drodze pisemnej.


II. Składanie zamówień

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.fotkom.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Serwis www.fotkom.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem na stronie serwisu www.fotkom.com.pl

Rejestracja umożliwia dokonania zakupu i skorzystanie z polityki rabatowej oraz promocji oferowanych przez sprzedawcę.

Aby otrzymać rabat i dokonywać zakupów z jego wykorzystaniem należy po rejestracji czekać na maila informującego o wysokości przyznanego rabatu. W przypadku dokonania zakupu przed otrzymaniem rabatu klient godzi się na ceny standardowe podane na stronie www.fotkom.com.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielania rabatu bez podania przyczyny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć skorzystanie z opcji kupna poprzez stronę www.fotkom.com.pl


1. Osoba składająca zamówieniem jest zwana poniżej KUPUJĄCYM.

2. KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. KUPUJĄCY świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.


4. Sklep internetowy fotkom.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz przez handlowców bezpośrednio u klienta


5. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:
a. Dostęp do Internetu.
b. Przeglądarka internetowa.
c. Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.


6. KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAJĄCEMU treści o charakterze bezprawnym.


II. ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.


2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres do korespondencji
 • Adres poczty elektronicznej
 • Nr telefonu

a prowadzący działalność gospodarczą chcący otrzymać fakturę Vat
również:
 • NIP
 • NAZWĘ pod jaką prowadzi działalność


3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.


4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.


5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew lub PayU - płatności elektroniczne następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.


6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.


7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.


8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.


9. Aktualny status zamówienia KUPUJĄCY może śledzić po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta. Do zalogowania się KUPUJĄCY wykorzystuje dane podane podczas rejestracji.


10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu.


III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY


1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy opcji płatności: przelew lub PayU - płatności elektroniczne). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia.


2. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY chyba że ustali ze sprzedawcą inaczej.


3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK lub Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.


4. Czas dostawy towaru wynosi 1-5 dni roboczych.


PŁATNOŚĆ z góry koszt dostawy:


Kurier do 30kg - 14.00 zł


Koszty transportu Pocztą Polską - paczka ekonomiczna:
 • do 1kg - 9.50 zł
 • 1-2 kg - 11,00 zł
 • 2-5 kg - 13,00 zł
 • 5-10 kg - 18,00 zł
 • 10-15 kg - 21,00 zł
 • 15-20 kg - 30,00 zł
 • 20-30 kg - 36,00 zł

Koszty transportu Pocztą Polską - paczka priorytetowa:
 • do 1kg - 11,00 zł
 • 1-2 kg - 13,00 zł
 • 2-5 kg - 14,50 zł
 • 5-10 kg - 20,50 zł
 • 10-15 kg - 25,00 zł
 • 15-20 kg - 35,00 zł
 • 20-30 kg - 43,00 zł


ZA POBRANIEM koszt dostawy


Kurier do 30kg - 18.00 zł


Koszty transportu Pocztą Polską - paczka ekonomiczna pobraniowa:
 • do 1kg - 12,50 zł
 • 1-2 kg - 14,00 zł
 • 2-5 kg - 16,00 zł

 • 5-10 kg - 22,50 zł
 • 10-15 kg - 27,00 zł
 • 15-20 kg - 36,00 zł
 • 20-30 kg - 42,00 zł


Koszty transportu Pocztą Polską - paczka priorytetowa pobraniowa:
 • do 1kg - 15,50 zł
 • 1-2 kg - 17,00 zł
 • 2-5 kg - 19,00 zł
 • 5-10 kg - 26,00 zł
 • 10-15 kg - 30,00 zł
 • 15-20 kg - 40,00 zł
 • 20-30 kg - 50,00 zł


Małe przesyłki listowe do 350g


List polecony ekonomiczny - 5,6 zł
List polecony priorytetowy - 6,7 zł


IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień


Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.


Status realizacji zamówienia można śledzić na koncie klienta założonym przed dokonaniem zakupu
W przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja.weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia
były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem www.fotkom.com.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.


V. Dostarczanie zamówionych produktów


Firma Fotkom zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 1 do 5 dni od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.
Jeśli towaru nie ma na magazynie czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas dostawy towaru o magazynu. Dostawa towarów na zamówienie ( według specyfikacji dostarczonej przez klienta ) jest określana indywidualnie.


Dostawa towarów powierzona jest Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej OPEK. Ze względu że są to profesjonaliści firma Fotkom nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłek przez w/w podmioty.


KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.


VI. Płatności


Serwis www.fotkom.com.pl udostępnia swoim Klientom następujące formy płatności:


PŁATNOŚĆ poprzez PayU (płatności elektroniczne) - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.


PRZELEW NA KONTO


ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI- tylko dla klientów hurtowych po wcześniejszym ustaleniu warunków handlowych.


O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.


VII. ZWROTY


1. KUPUJĄCY zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Przy tym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tak określonego terminu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy termin dziesięciodniowy, w którym KUPUJĄCY może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.


2. Zwrot towaru następuje na koszt KUPUJĄCEGO.


VIII. REKLAMACJE:


1. Aby zgłosić reklamację KUPUJĄCY zobowiązany jest w tym celu poinformować SPRZEDAJĄCEGO przesyłając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową na adres e-mail: fotkom.com.pl


2. Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, KUPUJĄCY może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl art. 8 ust. 4 ustawy, dopiero jeżeli KUPUJĄCY, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KUPUJĄCEGO na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru. Przy tym zgodnie z ustawą KUPUJĄCY od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.


3. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAJĄCY.


4. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAJĄCY


5. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.


2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY.


3. KUPUJĄCY ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


4. W razie wykazania przez KUPUJĄCEGO, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.


5. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług sprzedażowych


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO.


7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.


VIII. PRAWA AUTORSKIE


1. Treść strony internetowej SPRZEDAJĄCEGO, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAJĄCY wyrazi na to pisemną zgodę.


2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego fotkom.com.pl jest powszechnie dostępny na stronie www.fotkom.com.pl. KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.


2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM, lub w związku z nimi, będą rozstrzygane przed przed sądem właściwym.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kategorie

Passe partout
Poszerzyliśmy swoją ofertę o passe partout, zwłaszcza nietypowe ukierunkowane na potrzeby klienta. Urządzenie, którym dysponujemy pozwala na skorzystanie z bazy kilkuset wzorów gotowych ( tematycznych ) jak i również na realizacje własnych projektów. Ramka z takim passe partout jest nie dość że efektowna to jeszcze niepowtarzalna.
Wysyłamy zamówiony towar w ciągu 24h!!! Szybka i bezpieczna przesyłka dzięki współpracy z najlepszymi firmami kurierskimi na rynku.
Kurier przelew 14,00
Kurier pobranie 18,00
Plakaty 3D
Już w sprzedaży Plakaty 3D
Wybierz listwę z katalogu. Oprawimy plakat
Ożyw swoje otoczenie i ciesz się efektem 3D
Masz płótno? Zdjęcie? Plakat?
Masz płótno? Zdjęcie? Plakat?
Niech nie niszczeje w szafie albo na strychu!!! Pokaż je innym!!! Wyeksponuj!!! Dodaj blasku!!! Po prostu opraw je w odpowiednią ramę. Wybierz z katalogu naszych listew tę, która przypadnie Ci do gustu, a my zajmiemy się resztą...
Mój koszyk: 0,00 pln (0szt.)
Copyright © 2018 Fotkom Marcin Liszewski AptusShop program sklep internetowy, wykonanie www.aptus.pl